SZUKAJ

NEWSLETTER

PROGRAMY

PSC Cafeteria - Restauracja
Stołówka słynie w okolicy ze wspaniałych i tanich posiłków, które serwowane są na miejscu lub na ...
więcej

 
05/26/2011
Zebranie Sprawozdawcze
Odbędzie się 26 czerwca br. o godz. 14:00 w sali Centrum przy 176 Java St. na Greenpoincie.
więcej

Uprzejmie informujemy wszystkich Członków Centrum Polsko-Słowiańskiego, że doroczne zebranie sprawozdawcze odbędzie się 26 czerwca br. o godz. 14:00 w sali Centrum przy 176 Java St. na Greenpoincie.

Rejestracja osób biorących udział w zebraniu rozpocznie się przy 176 Java St. o godz. 13:00 na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem.

W zebraniu mogą uczestniczyć tylko członkowie Centrum Polsko-Słowiańskiego.

Rada Dyrektorów
Centrum Polsko-Słowiańskiego

powrót
05/24/2011
Oferta pracy
Centrum Polsko-Słowiańskie zatrudni mężczyznę na stanowisko“Custodiana” do spraw porządkowych i drobnych napraw.
więcej

Praca od 1 lipca w godzinach popołudniowych.

Resume proszę przesłać e-mailem: agnieszkar@polishslaviccenter.com lub faxem 718-383-5159 z dopiskiem „Custodian”. Telefon kontaktowy: 917-863-3021.

powrót
05/18/2011
Choroba cywilizacji - profilaktyka najskuteczniejszą bronią w walce z rakiem
Spotkanie z Dr Cioczkiem, profesorem Akademii Medycznej w Lublinie
więcej

Środa 25 maja, 2011
Początek spotkania, o godz. 6:30 PM
Miejsce spotkania: aula CP-S 176 Java Street, Brooklyn, NY 11222

WSTĘP WOLNY
Temat spotkania: "Choroba cywilizacji - profilaktyka najskuteczniejszą bronią w walce z rakiem"
Dr Cioczek jest profesorem Akademii Medycznej w Lublinie. W Nowym Jorku pracuje w Mamonides Medical Center i prowadzi praktykę Medyk przy 115 Nassau Avenue.

powrót
05/17/2011
Polacy jednoczcie się i dajcie szansę młodym
O jedność, współdziałanie starego i nowego pokolenia Polonii, a także o dopuszczanie młodzieży do władz istniejących już organizacji wzywał przebywający w Nowym Jorku prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Longin Komołowski.
więcej

Podczas spotkania w Centrum Polsko-Słowiańskim (CPS) na Greenpoincie, zorganizowanego przy współpracy Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA), Komołowski mówił o swoich doświadczeniach z podróży do krajów, gdzie osiedlają się Polacy.

- Dla Polski ogromnym wyzwaniem jest nowa imigracja, ponieważ w ostatnim czasie za granicą znalazło się wiele osób - podkreślił.

Tak jak inni reprezentanci rządu RP przy podobnych okazjach, Komołowski docenił wysiłki tych wszystkich, którzy zabiegają o język i kulturę polską oraz są animatorami współpracy z ojczystym krajem. Mówił też o wspieraniu finansowym tego rodzaju inicjatyw. Przypomniał o sięgającej ok. 180 milionów złotych rocznie pomocy RP dla Polonii, a wielkość przyznawanych funduszy uzależniał od projektów, jakie zostaną przedstawione. 


Prezes "Wspólnoty Polskiej" nie krył zarazem, że odwiedzając rodaków w różnych krajach obserwuje rozdźwięk między pokoleniami. Uznał to za przeszkodę w budowaniu silnej reprezentacji Polaków w krajach, w których mieszają. Wskazał, że poróżniona społeczność nie jest należycie doceniana przez władze. Trudniej też wówczas budować skutecznie polskie grupy nacisku. Twierdząc, że nie można lekceważyć dorobku takich instytucji jak KPA, Komołowski apelował jednocześnie o dawanie szansy młodzieży i przyciąganie jej do zbiorowego działania, tak by nowe organizacje nie były w opozycji do starszych. W tym kontekście wyróżnił Polaków osiadłych na Litwie. Jak zaznaczył, zdobywają stanowiska urzędników w administracji lokalnej czy posłów do miejscowego i europejskiego parlamentu.

Polska powinna pomagać we wspieraniu polonijnych liderów - dodał prezes. Zastrzegł, że nie namawia rzecz jasna do budowy V kolumny.

Za najważniejszy z postulatów wysuwanych przez środowiska polonijne w USA Komołowski uznał te, które wiążą się z nauką języka polskiego.

- Jest to fundament polskości. Język pozwala nam trwać w tożsamości polskiej, komunikować się z krajem i rozwiązywać problemy w środowisku - ocenił. Powiedział też, że inaczej niż Polacy na Wschodzie Polacy w USA nie oczekują na pomoc związaną z infrastrukturą.

- Rozmawiamy raczej o kwestiach prezentacji kultury polskiej, kontaktów z krajem i nauki języka polskiego - uzupełnił. Uczestnicy spotkania, które prowadziły prezes CPS Danuta Bronchard oraz wiceprezes KPA Bożena Kamińska, dziękowali za wsparcie Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska". Nie brakowało jednak głosów krytycznych. Władzom RP, a zwłaszcza MSZ, wytykano brak dostatecznego zaangażowania w sprawę zniesienia wiz. Z niezadowoleniem oceniano projekt ustawy oświatowej. Za dyskryminujący uznano system finansowania szkolnictwa polskiego za granicą, ponieważ publiczne jest bezpłatne, a za społeczne rodzice muszą płacić.

Pojawiały się też nawoływania, aby z jednej strony rozwiązać problem ubezpieczeń dla tych niezamożnych Polaków, którzy w starszym wieku chcą wracać z Ameryki do ojczyzny, z drugiej zaś otworzyć szerzej bramy przed mającymi podobne zamiary młodymi profesjonalistami, autorami patentów i innymi zdolnymi fachowcami.

Zrodlo: www.wp.pl
Dodał: mj, ula

Galeria

Longin Komołowski Longin Komołowski Longin Komołowski Skarbnik Marzena Wojczulanis oraz prezes CPS Danuta Bronchard Longin Komołowski oraz Rada Dyrektorów 
 
Longin Komołowski, dyrektor wykonawczy Bożena Kamiński oraz prezes Danuta Bronchard Longin Komołowski Longin Komołowski Longin Komołowski Longin Komołowski 
 
powrót