HELP PSC! DONATE TODAY!

CLICK HERE
29 SUNDAY OUR EVENTS

SIGN UP FOR NEWSLETTER

BECOME A MEMBER

CLICK HERE
18.03.20
All Classes Suspended at PSC for 30 days
We handle all matters by phone and online. Contact the Center by phone: (929) 373-6346, or E-mail: pscadmin@polishslaviccenter.com Due to the spread of the coronavirus and our responsibility to the health and safety of our clients we will be suspending all classes operating at the Polish Slavic Center for 30 days. More»


PROGRAMS NEWS

12.16.2016

Wyniki wyborów do Rady Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej CP-S

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Polonia poznała wyniki wyborów do Rady Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej CP-S. Doroczne zebranie odbyło się 9 grudnia przy 176 Java Str. na Greenpoincie. W świątecznie udekorowanej sali, w której na co dzień przebywają seniorzy z członkami Centrum Polsko-Słowiańskiego spotkała się dyrekcja oraz pracownicy największej polonijnej organizacji kulturalno-społecznej działającej na wschodnim wybrzeżu.

Podczas spotkania zebrani na Sali członkowie zapoznali się ze sprawozdaniami przygotowanymi przez Prezesa, członków Rady Dyrektorów, Komisji Rewizyjnej oraz Dyrektorów Programów. Po odczytaniu raportów z działalności Centrum za 2015 rok członkowie poznali wyniki wyborów do Rady Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej CP-S.

Wybory przeprowadziła niezależna firma Election America, Inc. Wyniki wyborów odczytała Danuta Bronchard pełniąca funkcję wiceprezesa CP-S. Po części oficjalnej jak na świąteczną tradycję przystało przeprowadzono loterię i osoby, do których uśmiechnęło się szczęście wyszły z CP-S z prezentami.

Wyniki wyborówo:

 • Bożena Kaminski = 702 głosy
 • Zbigniew Solarz - 692 głosy
 • Marian Żak = 683 głosy
 • Izabella Kobus-Salkin = 536 głosów
 • Wacław Szymankiewicz = 399 głosów

Do Rady Dyrektorów weszły osoby, które uzyskały największą liczbę głosów:

 • Bożena Kaminski
 • Zbigniew Solarz
 • Marian Żak
 • Izabella Kobus-Salkin

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Alicja Zakrzewski = 682 glosy
 • Halina Anna Stępień = 643 głosy

Również w dniu 9 grudnia 2016 ukonstytuował się Zarząd CP-S

Funkcje w Zarządzie Centrum Polsko-Słowiańskiego objęli:

 • Prezes, CEO Bożena Kaminski
 • I Wiceprezes Danuta Bronchard
 • II Wiceprezes Marian Żak
 • Skarbnik Zbigniew Solarz
 • Sekretarz Jadwiga Bylinka Ołdakowska
back

LOGOS

DFTA
KOSCIUSZKO
KONSULAT
PFK
UNIA
BOSTON
CENTRALA
BROOKLYN
KONGRES
INSTYTUT
PILSUDSKI
NYPD

 
 
 
 
CLICK HERE